top of page

中国語文法解説  結果補語

「結果補語」(動作の結果を表す語)は動詞の後につけます。

主な結果補語には次のようなものがあります。

完 wan2 終わる  到 dao4 到着する  懂 dong3 わかる  好 hao3 よく~する

目的語がある場合は、次のような語順になります。

動詞+結果補語+目的語

我做完工作了。wo3zuo4wan2gong1zuo4le.

我们学到第二课了。wo3men xue2dao4di4er4ke4le.

大家都听懂了吗?da4jia1dou1ting1dong3le ma?

我吃好了。wo3chi1hao3le。


否定は”没(有)”を用います。

老师我没有听懂。lao3shi1wo3mei2you3ting1dong3。

今天的饭我没吃好。jin1tian1de fan4wo3mei2chi1hao3。


つづく

閲覧数:12回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page